Bezield leven

“Wij verlangen ernaar bezield te leven. Bezield leven houdt in dat je leeft met passie en overgave, in overeenstemming met je diepste verlangens en dromen. Bezield leven betekent dat je ja zegt tegen het leven en je tegelijk gedragen weet door een dimensie die het aardse leven overstijgt. Deze grotere dimensie is je oorsprong: het is de dimensie van je ziel. De ziel voorziet jou als mens doorlopend van inspiratie, die je bereikt via je intuïtie, je gevoel. Je ziel verlangt ernaar zich te manifesteren op aarde. Als mens verlang je naar de wijsheid en het inzicht van de ziel. Zo bezien wacht de ziel op de mens en de mens op de ziel. In het samenspel van beiden worden vreugde, inspiratie en vervulling geboren.

Wanneer je contact maakt met je ziel, komt er een bewustzijnsstroom op gang in je leven die je dichter bij jezelf brengt en je tegelijk uitnodigt het diepste van jezelf te laten zien aan de wereld. Je verbinden met je ziel is inkeren naar binnen, om je van daaruit krachtiger te manifesteren in de buitenwereld. Waar uiterlijke manifestatie voortvloeit uit contact met de ziel, zal die natuurlijk en moeiteloos zijn. Op je levenspad verschijnen vanzelf de mensen en de mogelijkheden die je helpen om je diepst gekoesterde wensen en verlangens te realiseren.

Bezield leven is gepassioneerd en tegelijk vredig en licht. De grootste blokkade op weg naar bezield leven is angst. Luisteren naar je ziel betekent dat je je gevoel serieus neemt, ook al druist dat in tegen wat je hebt geleerd of wat er door de omgeving van je wordt verwacht.

Trouw zijn aan jezelf leidt je weg van gebaande paden. Het kan je in conflict brengen met je omgeving. De stem van je ziel laten spreken haalt diepe emoties naar de oppervlakte en leidt er vaak toe dat je dagelijks leven drastisch verandert op het gebied van relaties, werken en wonen. Het nemen van dit risico boezemt angst in. Het is de angst afgewezen te worden en af te wijken van wat normaal is. Het is de angst eenzaam en alleen te staan en geen erkenning te vinden bij hen die je lief hebt of hoog acht. Ten diepste vraagt het naar binnen keren erom dat je alle uiterlijke autoriteit loslaat en volledig vertrouwt op de stem van binnen.

Deze stem spreekt tot je via je gevoel. Je gaan afstemmen op je gevoel in plaats van op oordelen van buiten is een geleidelijk transformatieproces dat moed en eerlijkheid vergt. Tegelijk is het een wonderbaarlijk proces dat inzichten en vervulling brengt die langs geen andere weg kunnen worden verworven.”

 

Uit: Bezield leven, boodschappen voor een nieuwe tijd. Pamela Kribbe

NVPA geregistreerd Psychosociaal therapeut

RBCZ gecertificeerd Alternatieve genezer

Geschillencommissie voor de Complementaire en Alternatieve Geneeswijze