Aura en Chakra Meditatie

De aura en chakra’s

We bezitten niet alleen een fysiek lichaam maar drie lichamen die in en door elkaar heen werken. We hebben een fysiek lichaam, een etherlichaam en een astraal lichaam. Dit wordt ook het menselijk energieveld of de aura genoemd.

Het etherlichaam doortrekt het fysieke lichaam met leven, daarom wordt het ook het levenslichaam genoemd. Het etherlichaam heeft als functie dat het alles opslaat wat er in de loop van ons leven gebeurt en wat we daarbij gedacht, gevoeld, beleefd en gedaan hebben. Het bewaart dus de herinnering aan ons afgelopen leven.

Het astrale lichaam dat ook het zielenlichaam wordt genoemd, doortrekt zowel het fysieke lichaam als het etherisch lichaam. Het is de drager van onze ziel. We vinden daarin ons instinctieve leven, onze driften, hartstochten, behoeftes, verlangen en dergelijke, maar ook ons denken, voelen en willen.

Binnen de aura bevinden zich zeven chakra’s; bronnen van energie, die onderling in contact staan via een energiebaan die door de wervelkolom stroomt. Bovendien staat elk chakra in directe relatie met specifieke fysieke organen, klieren en zenuwcellen, en ook met bepaalde emoties en gemoedstoestanden. De gezondheid van een chakra heeft dus invloed op je lichamelijk, geestelijk en emotioneel welzijn.

Door de aura en chakra’s in evenwicht te brengen door meditatie en visualisatie kan de energie weer goed gaan stromen en kunnen we weer in balans komen.