Mijn Visie

Mijn begeleiding gaat om het ontdekken van je Zelf, van wie en wat je in essentie bent. Ik ga uit van de gedachte dat de mens een geheel is van lichaam, ziel en geest. Wij maken deel uit van een groter geheel, van Alles Dat Is.

There’s a crack in everything, that’s how the light gets in (Leonard Cohen)

Klachten en problemen zijn er om opgelost te worden, maar de manier waarop kan verschillen. Als er lichamelijke klachten of problemen ontstaan is dit niet een teken van ziekte of zwakte maar een signaal dat de balans verstoord is. Het is een mogelijkheid te achterhalen welke boodschap erin verscholen zit. Een mogelijkheid tot inzicht en groei, tot evenwicht vinden. Je wordt daarom uitgenodigd om te luisteren naar je innerlijke stem. Om de balans te herstellen is het nodig dat oude patronen doorbroken worden, beperkende overtuigingen worden losgelaten en emotionele ballast wordt opgeruimd. Belangrijk daarbij is om te kijken naar je gevoelens, je gedachten en je houding alsook naar de omgeving om je heen. Niet alleen de omstandigheden bepalen je leven maar vooral hoe je ermee omgaat.

De verbinding maakt het verschil

Door je gewaar te worden van wat Nu is, van je lichaam en je gevoel kan de dieperliggende betekenis gevonden worden. Werkelijke verandering vindt plaats zodra je verbinding maakt met je hart. Het hart wil gezien worden in wat ís.

 

NVPA geregistreerd Psychosociaal therapeut

RBCZ gecertificeerd Alternatieve genezer

Geschillencommissie voor de Complementaire en Alternatieve Geneeswijze